PT Max Card

สิทธิพิเศษอื่นๆ

สิทธิพิเศษ

รายละเอียด

แคมเปญ : 30 แต้มแลกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/อุบัติเหตุ จาก Cigna นาน 3 เดือน

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 4 - 30 เม.ย. 2561

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม :

 • สมาชิกทำการแลกแต้มจำนวน 30 แต้ม เพื่อรับสิทธิ์ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
  •  
  • ช่องทางที่ 1 ผ่านระบบ USSD
  • ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าทำการลงทะเบียนเพื่อขอแลกคะแนนผ่านระบบ USSD (ไม่เสียค่าบริการ)
  • ใช้โทรศัพท์มือถือ กดหมายเลข *793*01*เลขบัตรประชาชน13ตัว# กดโทรออก
  • ตัวอย่าง *793*01*1234567890123# กดโทรออก
  • โดยหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่กดลงทะเบียนต้องตรงกับในระบบ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์
  •  
  • ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้าทำการแลก 30 แต้ม (ไม่เสียค่าบริการ)
  • ใช้โทรศัพท์มือถือ กดหมายเลข *793*21*เลขบัตรประชาชน4ตัวท้าย# กดโทรออก
  • ตัวอย่าง *793*21*1234#กดโทรออก
  •  
  • ช่องทางที่ 2 ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น PT Max Rewards
  • - เข้าเมนู "Privileges"
  • - เลือก "Lifestyle & Entertainment"
  • - เลือก "รับสิทธิ์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยซิกน่าประกันภัย"
  • - กดปุ่ม "รับสิทธิ์" เพื่อแลกแต้ม
  •  
 • ระบบจะทำการปรับลดแต้ม 30 แต้มทันที พร้อมส่ง SMS เพื่อแจ้ง link ให้สมาชิกเข้าไปกรอกข้อมูล
 • ความคุ้มครองเริ่มมีผลทันทีหลังจากวันที่สมาชิกกรอกข้อมูลไปถึง 90 วัน หรือ 3 เดือน
  • ตัวอย่าง
  • สมาชิกกรอกข้อมูลวันที่ 3 เมษายน 2561
  • ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561
  •  

เงื่อนไขกิจกรรม :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมาชิกพีทีแมกซ์การ์ดเท่านั้น
 • 1 สมาชิก / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วน และมีอายุระหว่าง 20 – 60ปีเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้น ตามเงื่อนไข บริษัท ซิกน่า ประกันภัย (มหาชน) จำกัด และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัท Cigna กำหนด
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร Cigna Call Center 1758
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร PT Call Center 1614 ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00น.

ข้อตกลงคุ้มครอง :

 • การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 บาท

...........................................................................................................สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ